Život je kao muzika – treba da bude vođen uhom, osećajem i instinktom a ne pravilima. – Samuel Butler

Edukacija

U toku je upis u 1. godinu edukacije iz muzikoterapije. prijava

Edukacija iz muzikoterapije koju organizije Hatorum d.o.o pod okriljem Udruženja muzikoterapeuta Srbije, traje četiri godine i bazira se na originalnom programu jedinstvenom u našoj zemlji i širem područiju. Ona obrazuje kadar muzikoterapeuta koji predstavlja deficitarnu profesiju u našoj zemlji i zemljama okruženja.

Autor programa je Dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Program je započet 2002. godine, a odvija se u saradnji sa kolegama sa različitih fakulteta beogradskih univerziteta. 

Program je usklađen u skladu sa smernicama Evropske muzikoterapijske konfederacije I standardima savremenih  muzikoterapijskih škola.

Kandidati koji završe četvorogodinju edukaciju iz muzikoterapije po programu Hatorum d.o.o. i okriljem Udruženja muzikoterapeuta Srbije  se upisuju u registar punopravnih muzikoterapeuta Udruženja muzikoterapeuta Srbije i Evropske muzikoterapijske konfederacije.