Život bez muzike bi bio greška. – Fridrich Wilhelm Nietzche

Projekti

Udruženje muzikoterapeuta Srbije ima nekoliko započetih projekata  koje smatra za  svoj prioritet i prioritet našeg društva u tranziciji.

Osnovni cilj naših projekata je da se promoviše i popularizije muzikoterapija kao profesija i kao nauka.

Implementacija, realizacija i trajanje  predloženih projekata će omogućiti  da se muzikoterapija prepozna kao deficitarna profesija u našoj zemlji koja svojom specifičnošću  doprinosi zdravlju i napretku pojedinca i društva. 
Projekti će omogućiti da se školovani muzikoterapeuti zaposle na odgovarajućim mestima i da ostanu u zemlji.

Projekti Udruženja muzikoterapeuta Srbije, koje deluje pod okriljem Evropske muzikoterapijske konfederacije, doprinose i utiču da se Srbija priključli savremenim svetskim tokovima u nauci, školstvu, kulturi,  zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Zajedničkim snagama, istovremeno ćemo sprečiti da se zloupotrebljava termin muzikoterapije od strane građanstva, privatnih preduzetnika,  i nažalost ponekad, stručnih krugova, kojima je dovoljno da neko "zna da peva, svira,  ima muzički aparat  ili kupi CD, i sebe zove muzikoterapeutom ili leči sebe i druge muzikoterapijom".

Molimo potencijalne donatore u zemlji  i inostranstvu  da pogledaju  cilj i sadržaj naših projekata i da svojim donacijama pomognu njihovu implementaciju, realizaciju i trajanje.

Sve zainteresovane ćemo preko sajta obaveštavati o rezultatima i fazama  realizacije  ovih  projekata.

Pozivam sve pojedince, firme i fondacije, medije i organe državne uprave da nam u ovome pomognu.

Pred nama je dugačak put da muzikoterapija dobije svoje mesto u našoj zemlji.
Verujemo da to možemo postići samo zajedničkim snagama.

Hvala Vam na podršci i poverenju

Ranka Radulović
Predsednik Udruženja muzikoterapeuta Srbije

  1. Muzikoterapija kao profesija
  2. Primena muzikoterapije u ustanovama socijalnog staranja
  3. Primena muzikoterapije u psihoonkologiji i palijativnoj nezi
  4. Primena muzikoterapije u školama i predškolskim ustanovama