Muzika je lek za slomljeno srce. – Leigh Hunt

Šta treba da znate o žalosti

Trener: Dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut EMTC – supervizor UMTS, psihoterapeut ECP

Muzikoterapijske radionice iz tanatologije i terapije žalosti su namenjene osoblju koje je u kontaktu ili radi sa pojedincima (porodicama, grupama) koji su doživeli gubitak bilo koje vrste – zdravlja, značajnih osoba, imovine, posla, ideje i sl. Naročito su značajne za osoblje koje radi sa umirućim pacijentima u palijativnoj nezi.

U radionicama pored zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara i tehničara, psihologa, defektologa i socijalnih radnika, mogu da učestvuju i studenti ovih fakulteta, muzikoterapeuti, psihoterapeuti i kandidati u edukaciji iz muzikoterapije i psihoterapije.

Bazični nivo radionice omogućava da se razlikuje normalna žalost od patoloških oblika žalosti, kao i specifičnosti manifestacija žalosti kod određenih starosnih ili kulturoloških grupa. Radionice omogućavaju polaznicima da iskustveno sagledaju svoje gubitke i proces prorade žalosti u odnosu na njih.

Ovakva vrsta edukacije smanjuje sindrom izgaranja kod osoblja koje je zaposleno u ustanovama ovakvog tipa, deluje u prevenciji i detekciji komplikovanih reakcija žalosti koje nose rizik psihotičkog ili psihosomatskog obolevanja i porodičnoj i socijalnoj disfunkcionalnosti. Upoznavanje faza žalosti i sopstvenih mehanizama odbrane, deluje psihoprofilaktički.

Prijava za bazičnu muzikoterapijsku radionicu iz tanatologije i terapije žalosti

Prijava
  • Ovo polje je obavezno.
  • Pravilan format je 31.12.1900
  • Ovo polje je obavezno.
  • Ovo polje je obavezno.Neispravan format.
  • Ovo polje je obavezno.Neispravan format.
  • Ovo polje je obavezno.
  • Ovo polje je obavezno.
  • Ovo polje je obavezno.
Sva polja su obavezna