Muzika je lek za slomljeno srce. – Leigh Hunt

Radionice

Deep Sound Therapy Workshop, 2005.Deep Sound Therapy Workshop, 2005.

Tokom godine Hatorum d.o.o . i Udruženje muzikoterapeuta Srbije organizuju muzikoterapijske radionice samostalno ili u saradnji sa gostima iz inostranstva.

Radionice su tematske, a odnose sa na prezentaciju mogućnosti muzikoterapije (uvodni kurs), prezentaciju određenih muzikoterapijskih tehnika, uvežbavanje određenih muzikoterapijkih intervencija ili na primenu muzikoterapije kod specifičnih populacija pacijenata.

Dance Therapy Workshop, 2005.Radionica dans terapije, 2005.

Radionicama koje organizuje Hatorum d.o.o. i Udruženje muzikoterapeuta Srbije mogu pristupiti svi zainteresovani, a sati radionice se uračunavaju u sate celokupnog programa za kandidate koji ispunjavaju uslove upisa ili su u toku edukacije iz muzikoterapije.

Kandidati koji su završili jednu ili više muzikoterapijkih radionica ili imaju nezavršenu edukaciju iz muzikoterapije u našoj zemlji ili inostranstvu ne mogu samostalno obavljati muzikoterapijsku delatnost, niti se zvati muzikoterapeutom.

Aktuelne radionice