Zapamtite, informacija nije znanje, znanje nije mudrost, mudrost nije istina, istina nije lepota, lepota nije ljubav, ljubav nije muzika; muzika je najvrednija. - Frank Zappa

Aktuelnosti

Ciklus predavanja „Muzičari i hendikep”

Udruženja muzikoterapeuta Srbije u SKC za 2010.
Autor ciklusa: Ranka Radulović

Mesec februar: (22. 02. 2010.)

Naziv teme:

ČOVEK I INVALIDNOST

Predavač u gostima:

Prof. dr sci med. Tomislav Sedmak, neuropsihijatar

Mesec mart: (23. 03. 2010.)

Naziv teme:

RICK ALLEN - JEDNORUKI BUBNJAR

Predavač:

Milijana Majstorović, defektolog, muzikoterapeut UMTS

Mesec april: (27. 04. 2010.)

Naziv teme:

LOAD – OD POSEBNIH POTREBA DO PUNK ROCK SREĆE

Predavač:

Snežana Oluški, defektolog, kandidat u edukaciji UMTS

Mesec maj: (25. 05. 2010.)

Naziv teme:

IZVEŠTAJ SA VIII EVROPSKOG KONGRESA MUZIKOTERAPEUTA

Predavač:

Dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, psihoterapeut EPC, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS

Mesec jun: (22. 06. 2010.)

Naziv teme:

MARIA THERESIA PARADIS – Da li bismo pamtili Mocarta da je rođen kao slepa Volfganga?

Predavač:

Dušanka Jelenković, dipl. muzikolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Mesec septembar: (28. 09. 2010.)

Naziv teme:

GLENN GOULD – Voyager 1 - Putovanje kroz sunčev sistem

Predavač:

Ira Bukumirović, dipl. muzičar – pijanista, kandidat u edukaciji UMTS

Mesec oktobar: (26. 10. 2010.)

Naziv teme:

MISTERIJ(A) ALEKSANDRA SKRJABINA

Predavač:

Petra Stojković, dipl. muzički pedagog, muzikoterapeut UMTS

Mesec novembar: (23. 11. 2010.)

Naziv teme:

RAY CHARLES – SUNCE U GLASU

Predavač:

Jelena Đukić, dipl. psiholog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS

Mesec decembar: (28. 12. 2010.)

Naziv teme:

DOM MOJIH SNOVA – PRIČA O DJANGU REINHART-u

Predavač:

Jelena Knežević, dipl. muzičar – pijanista, kandidat za muzikoterapeuta UMTS


Strana {ds_PageNumber} {ds_PageNumber}