Ako možeš da hodaš, možeš i da igraš. Ako možeš da pričaš, možeš i da pevaš. - Zimbabveanska poslovica

Dolazeći događaji

Ovde smo naveli dolazeće kongrese i konferencije u vezi sa muzikoterapijom.
Ova lista stalno mora biti revidirana. Molimo organizatore kongresa/konferencija ili druga lica koja imaju informacije o internacionalnim konferencijama koje nisu ovde navedene da nam ih pošalju da nam te informacije pošalju na adresu info@muzikoterapija.rs na način kako su ovde izložene.

Ova lista je poslednji put ažurirana 17.02.2010.


VIII Evropski muzikoterapijski kongres 2010.

Mesto: Kadiz, Španija
Vreme:

5-9 May, 2010.

Organizatori: Evropska muzikoterapijska konfederacija
Web: www.musictherapy2010.com

Muzička tehnologija 2010.

Naslov/tema: Rešenja do izazova, Međuigra između muzike, inžinjerstva, posebnih  potreba i neuronauke
Mesto: San Diego, KaliRoyal Hospital for Neuro-disability, London UK
Vreme: 11-12. jun 2010. 
Organizatori: Institut za meuropalijativnu rehabilitaciju, Kraljevska bolnica za neurološke nesposobnosti
Web: pdenning@rhn.org.uk

Tel: +44 208 780 4500 x5140

XXIX Svetska konferencija ISME

Naslov/tema: Harmonija i svet budućnosti
Mesto: Peking, Kina

Vreme: 2-6 avgust, 2010.
Organizatori: Organizatori Internacionalno udruženje za muzičku edukaciju (ISME), Kineski muzički konzervatorijum, (CCM), Kinesko udruženje za muzičku edukaciju (CSME):
Web: http://www.isme.org/2010

IX Evropska GIM konferencija

Mesto: Vitoria-Gasteiz, Španija

Vreme: 11-16 septembar, 2010
Web: http://www.agruparte.com

XIII Svetski kongres muzikoterapije 2011.

Naslov/tema: Muzikoterapija u istoćnoj i zapadnoj filozofiji

Mesto: Seul; Južna Koreja

Vreme: 5-10 juli, 2011.
Organizatori: Svetska muzikoterapijska federacija
Email: worldcongress@wfmt.info
Web: http://www.wfmt.info/WFMT/World_Congress_2011.html