Muzika može čarolijom da umiri divlju zver, da omekša kamen ili da savije stari hrast. -William Congreve

Članstvo

Aktivni (punopravni) član

Muzikoterapeuti sa završenom edukacijom iz muzikoterapije i važećom licencom koju izdaje UMTS;
Muzikoterapeuti koji su završili edukaciju iz muzikoterapije u  inostranstvu, registrovani kao punopravni članovi (full members) EMTC i poseduju važeću licencu Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Pridruženi član

Kandidati za muzikoterapeuta (aktivnog člana) koji su završili četvorogodišnji program edukacije i nalaze se pred završnim ispitom (dobijanjem licence)
Pridruženi član EMTC (associate member EMTC, graduate candidate EMTC)

Kandidat u edukaciji

Kandidati u edukaciji iz muzikoterapije čija je edukacija iz muzikoterapije po programu UMTS u toku.

Supervizor

Supervizor je aktivni, punopravni član (full member) Udruženja muzikoterapeuta Srbije i Evropske muzikoterapijske konfederacije sa minimum pet godina kliničkog iskustva sa punim radnim vremenom akreditovan od skupštine UMTS  na predlog izvršnog odbora UMTS.

Počasni član

Pojedinac koji je svojim delovanjem doprineo osnivanju Udruženja muzikoterapeuta Srbije, te nastanku i razvoju muzikoterapije u našoj zemlji.  Počasni članovi mogu i ne moraju biti muzikoterapeuti, a mogu participirati u radu organa Udruženja.