Muzika je univerzalni jezik čovečanstva – Henry Wadsworth Longfellow

Muzikoterapija širom sveta

Udruženje muzikoterapeuta Srbije ima za cilj da promoviše saradnju među  muzikoterapeutima širom sveta i da ukaže na prisustvo zajedničkih muzikoterapijskih tema i stremljenja, kao i negovanje specifičnosti u razvoju muzikoterapije u određenim sredinama.

Ako ste bliski sa nacionalnim organizacijama koje okupljanju profesionalne muzikoterapeute, a  koje trenutno nisu ovde uključene, molim Vas da nam pošaljete njihovu adresu (URL) da bismo ih mogli kontaktirati i njihove adrese uključiti na naš sajt.

Muzikoterapijske organizacije širom sveta

Međunarodne muzikoterapijske asocijacije